مسیر

راز بیدار شدن برای نماز شب

راز بیدار شدن برای نماز شب

مرحوم قاضی طباطبایی می گوید: شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء به علامه نوری گفت: برخی شبها خواب بر من غلبه می کند و نمی توانم بیدار شوم و نماز شب بخوانم. علامه نوری با عتاب به او گفت: چرا بیدار نمی شوی، چرا؟ حتما برخیز، برخیز!

سالها از این قضیه گذشت و شیخ نوری وفات یافت. پس از سالها، روزی با شیخ محمد حسین نشسته بودیم و خاطرات گذشته را باز گو می کردیم، شیخ محمد حسین گفت از آن گفتگو با علامه نوری به بعد، هر شب پیش از سحر صدای علامه در گوشم می پیچد که برخیز شیخ، برخیز شیخ، برخیز و من را برای نماز شب بیدار می کند..

مردان علم در میدان / جلد ۲- ص ۳۰۳

موضوع: