مسیر

پیش بینی امام خمینی (ره) از فتح قدس و آزادی فلسطین

پیش بینی امام خمینی از فتح قدس و آزادی فلسطین

 

مسئله رهایی فلسطین و آزادی بیت المقدس از دست اشغالگران از ابتدای حرکت انقلابی امام جایگاه برجسته و ویژه ای داشت ، امام راحل با نامگذاری روز قدس ، طرح ایده نابودی اسرائیل و محو آن از نقشه جهان و طرح آروزی فتح بیت المقدس ، عملاً یکی از بزرگترین پیش بینی های خود مبنی بر نابودی اسرائیل و آزادی قدس شریف را پایه گذاری کرده و آن رو به آرمان درخشان و دست یافتنی ملتهای مسلمان تبدیل کرد و این روزها که اسرائیل لحظه به لحظه بیشتر در مرداب نابودی و فروپاشی فرو می رود ، جهانیان به صحت پیش بینی امام راحل پی برده و به صدق فرمایشات آن پیر روشن ضمیر ایمان می آورند.

ان شاء اللَّه فلسطين آزاد بشود و بيت المقدس، آنكه مسجد همه مسلمين است به حال اول برگردد. و آنهايى كه به مسلمين ظلم و ستم مىكنند ان شاء اللَّه خداوند دفع شرّ آنها را بكند .. صحیفه نور ج ۱۴۴ ص

جنگ ما فتح فلسطين را به دنبال خواهد داشت،... صحیفه نور ج۲۱ ص ۲۸۳

آرزوى ما آن است كه سرزمين فلسطين و مسجداقصى از صهيونيسم تطهير شود و مردم فلسطين به سرزمين خويش باز گردند صحیفه نور جلد ۳ صفحه  ۲۵۶

بايد همه بپا خيزيم و اسرائيل را نابود كنيم، و ملت قهرمان فلسطين را جايگزين آن گردانيم‏ صحیفه نور جلد۱۲ ص۱۴۸

موضوع: