مسیر

تشرف علما محضر امام زمان عج

گرفتن چهارصد عبا از امام زمان (عليه السلام) براى طلبه هاى حوزه علميّه قم توسّط يكى از علما
آية اللّه سيّد محمّد رضا گلپايگانى مى گويد: (در عصر آية اللّه آقاى حاج شيخ عبد الكريم حائرى، چهارصد نفر طلبه در حوزه قم جمع شده بودند ومتّحداً از مرحوم حاج شيخ محمّد تقى بافقى كه مقسّم شهريّه مرحوم حاج شيخ عبد الكريم حائرى بود عباى زمستانى مى خواستند.
آقاى بافقى به مرحوم آية اللّه حائرى جريان را مى گويد وايشان مى فرمايد: (چهارصد عبا را از كجا بياوريم؟!)
آقاى بافقى مى گويد: (از حضرت ولى عصر (ارواحنا فداه) مى گيريم).
آية اللّه حائرى مى فرمايد: (من راهى ندارم كه از آن حضرت بگيرم).
آقاى بافقى مى گويد: (انشاء اللّه من از آن حضرت مى گيرم).
پس شب جمعه اى آقاى بافقى به مسجد جمكران رفت وخدمت آقا امام زمان (عليه السلام) مى رسد ودر روز جمعه، به مرحوم حاج شيخ عبد الكريم حائرى مى گويد: (حضرت صاحب الزّمان (عليه السلام) وعده فرمودند فردا روز، شنبه چهارصد عبا مرحمت بفرمايند).
روز شنبه ديديم كه يكى از تُجّار چهارصد عبا آورد وبين طلاّب تقسيم كرد
محمدتقی صرفی پور ، پای درس علما جلد دوم

 

تشرف ایه الله میرزا احمد سیبویه به محضر امام زمان عج
یکی از علما زمان ما که تشرف به محضر امام زمان داشتند مرحوم ایه الله میرزا احمد سیبویه هستند که ساکن مشهد بودند و چند وقت قبل مرحوم شدند.
حاج آقای سیبویه با اشک نقل کردند در عرفات خدمت آقا و سیدمان حضرت حجت بن الحسن العسکری (عج) رسیدم و یک ساعت در محضر آقا بودم و دست آقا امام زمان علیه السلام را می بوسند و آقا هم پیشانی ایشان را می بوسند و حرفهایی که هیچ کسی هنوز خبر ندارد به همدیگر می زنند. گاهی که اسم آقا امام زمان (عج) در بحث های بعد از سفر مکه پیش می آمد حضرت آیة الله سیبویه (ره) امانش بریده می شد و زار زار اشک فراق می ریخت
عزاداری امام زمان عج
یک روز مردم و علما دیدندعلامه بحرالعلوم   با آن کهولت سن و موقعیت علمی و اجتماعی، در صف سینه زنان امام حسین(ع) با وضعیتی خاص ظاهر می شود و وقتی از او می پرسند چرا چنین عزاداری می کنید؟ می فرماید: با رسیدن به دسته سوگواران چشمم به امام عصر حضرت مهدی(عج) افتاد و دیدم آن حضرت با سر و پای برهنه در میان انبوه عزاداران، در سوگ پدرش امام حسین(ع) با چشمانی اشک بار به سر و سینه می زند؛ به همین جهت قرار از کفم رفت و چنین به سوگواری پرداختم

محمدتقی صرفی پور ، پای درس علما جلد دوم

موضوع: