مسیر

آثار چهل روزه برخی گناهان

  آثار چهل روزه برخی گناهان

 • پذیرفته نشدن نماز فرد شراب خوار تا چهل روز
  چنانکه گذشت روایات بسیاری تأکید کرده اند نماز شراب خوار تا چهل روز پذیرفته نمی شود [۱] . جالب آنکه در برخی روایات ,گوشزد شده چنانچه شراب خوار توبه نکرده باشد و  در این چهل روز بمیرد به مرگ جاهلی مرده است . این دست روایات بر حقیقت تاثیر گذاری غذای مسموم برای جان و روان آدمی دارند که تا چهل روز دوام می آورد و به دلیل بقای اثر این خوراکی در جسم فرد تا چهل روز , در درگاه الهی حرمتی ندارد و راز و نیاز او مورد توجه خداوند قرار نمی گیرد .
 • پذیرفته نشدن عمل حرام خوار تا چهل روز
  در خصوص لقمه حرام برخی روایات تاکید دارند عمل و دعای فرد حرام خوار تا چهل روز پذیرفته نمی شود [۲]پذیرفته نشدن روزه و نماز غیبت کننده تا چهل روز
  در برخی روایات تصریح شده تا وقتی رضایت و گذشت فرد غیبت شونده حاصل نشده , نماز و روزه فرد غیبت کننده تا چهل روز پذیرفته نمی شود[۳].
 •  آثار تداوم چهل روزه برخی گناهان
  برخی روایات هشدار داده اند که احتکار چهل روزه کالا به خصوص آذوقه عموم مردم ,به قصد افزایش یافتن قیمت آن , بدتر از سرقت [۴]و از گناهان بزرگ است و اثر آن بیزاری خداوند از محتکر و محرومیت وی از بهشت است . [۵]در خصوص نگه داشتن ابزار لهو ولعب و گناه , مثل ابزار موسیقی نیز روایاتی وارد شده که نگهداری آنها در مدت چهل روز را باعث دوری از رحمت خدا و وارد شدن در دایره سخط خدا , می دانند [۶]

 

[۱] (الكافي ج ۶، ص: ۴۰۱ احادیث ۱-۱۲ و الخصال:ص ۶۳۲ح ۱۰و المستدرك  على الصحيحين: ج۴ص ۱۶۳ح ۷۲۳۶، سنن الترمذي: ج ۴ ص ۲۹۰ ح ۱۸۶۲ و المعجم الأوسط: ج۱ص ۱۱۷ح۳۶۳)

 • [۲] .(  المعجم الأوسط: ج ۶ ص ۳۱۱ ح ۶۴۹۵ و مكارم الأخلاق: ج ۲ ص ۲۰ ح ۲۰۴۵، بحار الأنوار: ج ۹۳ ص ۳۵۸ ح ۱۶.).

 

 • [۳] .(جامع الأخبار: ص۴۱۲ ح۱۱۴۱، بحار الأنوار: ج ۷۵ص ۲۵۸ح ۵۳.)

 

[۴] (کتاب من لایحضره الفقیه: ج۳ص۱۵۸ح۳۵۸۲)

[۵] (طب النبي صلى الله عليه و آله و سلم، ص: ۲۲).

 • [۶] .( کتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص: ۵۹ ح ۵۰۹۳ ).