مسیر

بهسازی سیاست‌های تبلیغی در دفتر تبلیغات اسلامی بر اساس تجربه نگاری مبلغین موفق

نویسنده: 
مقطع تحصیلی: 
كارشناسى ارشد
سال دفاع: 
۱۳۹۹
استاد راهنما: 
فایل ضمیمه: