مسیر

اصول و مقتضیات تبلیغی تألیف قلوب در عرصه بین الملل بر اساس سیره اهل بیت علیهم السلام

نویسنده: 
مقطع تحصیلی: 
دکتری
سال دفاع: 
۱۴۰۰
استاد راهنما: 
استاد مشاور: 
فایل ضمیمه: