مسیر

راهکارهای اخلاقی قرآن برای مدیریت بحران‌های اجتماعی ناشی از مدرنیته

نویسنده: 
مقطع تحصیلی: 
سطح سه حوزوی
سال دفاع: 
۱۳۹۶
استاد راهنما: 
استاد مشاور: 
فایل ضمیمه: