مسیر

زیباشناختی در شیوه‌های تبلیغی قرآن؛ داستان‌سرایی، تشبیه، جدال و موعظه

نویسنده: 
مقطع تحصیلی: 
سطح سه حوزوی
سال دفاع: 
۱۳۹۷
استاد راهنما: 
استاد مشاور: 
فایل ضمیمه: