مسیر

اصول و روش‌های مناظره انبیاء اولوالعزم در آيات و روایات

مقطع تحصیلی: 
سطح سه حوزوی
سال دفاع: 
۱۳۹۸
استاد راهنما: 
فایل ضمیمه: