مسیر

روش‌های مبارزه با خرافات از دیدگاه قرآن و روایات با تاکید بر تفاسیر المیزان و نمونه

نویسنده: 
مقطع تحصیلی: 
سطح سه حوزوی
سال دفاع: 
۱۳۹۷
استاد راهنما: 
فایل ضمیمه: