مسیر

آسیب‌های فرهنگی رسانه بر دین مخاطبان و راهکارهای مقابله با آن در آیات و روایات

مقطع تحصیلی: 
سطح سه حوزوی
سال دفاع: 
۱۳۹۳
استاد مشاور: 
فایل ضمیمه: