مسیر

برخی از زمینه‌ها و عوامل دین‌داری و دین‌گریزی مردم از منظر قرآن و روایات اهل‌بیت (ع)

مقطع تحصیلی: 
سطح سه حوزوی
سال دفاع: 
۱۳۹۴
استاد راهنما: 
استاد مشاور: 
فایل ضمیمه: