مسیر

ماه رمضان ماه بندگی

امید به خدا

امام علی علیه السلام : هیچ کس از شما جز به خدایش امیدوار نباشد و دل نبندد . و هیچ کس جز از گناه خود نترسد .                                                                           نهج البلاغه ، حکمت ۸۲

فقط خدا متعلق امید است. فقط گناه انسان متعلق ترس است. خدا دوست داشتنی ترین دوستی است که کسی ممکن است داشته باشد، زیرا او ما را برای خودمان می خواهد، نه برای خودش، و از ما نسبت به ما مهربان تر است. هیچ دوستی را نمی توان یافت که بتوان وقت و بی وقت، روز و شب، در سرما و گرما، خوشی و ناخوشی و داری و نداری به درخانه او رفت و به او پناه برد و از او کمک خواست.

                                                                                 اخلاق دین شناسی  ص ۵۷۲

 

 

 

توجه به خود و تفکر

کسی که بخواهد محیط نامطلوبی را تغییر دهد ناگزیر است وجود ذهنی و محیط درونی خودش را تغییر دهد.

                                                                            کلیات دیوان اقبال لاهوری مقدمه چهل و چهار

بدون ایمان راسخ به استقلال فکر، هیچ عمل و اقدامی انجام پذیر نیست، تنها همین ایمان است که نظر ملل را متوجه هدفشان می سازد و آن ها را از حیرت و تردید مستمر نجات می دهد.....

خودی خودتان را فقط در خویش متمرکز کنید و اگر بخواهید آمال و آرزوهای خودتان را تحقیق دهید، بایدگل کوزه خودتان را مردانه با دست خودتان تهیه کنید.

                                                                            کلیات دیوان اقبال لاهوری مقدمه چهل و چهار

 

 

 

ثمره روزه

روزه سرچشمه های حکمت را دردل می جوشاند. وقتی که حکمت بردل حاکم شد، آن معرفت نورانی به وجود می آید و انسان باکی ندارد که چگونه می گذارند. به سختی یا به راحتی. معرفت که به وجود آمد، همان یقین به وجود می آید که حضرت ابراهیم از خدای متعال آن را می خواست... وقتی کسی به یقین برسد، دشواری ای زندگی بر او آسان می شود و در برابر حوادث شکست ناپذیر می گردد

                                                                           روزه تمرین پرهیزکاری ص ۶۲ مرحوم آیت الله ابراهیم امینی