مسیر

کتاب زبان، بایدها و نبایدها منتشر شد

زبان
کتاب زبان، باید ها و نباید ها از سوی انتشارات بوستان کتاب منتشر شد.

به گزارش خبرنگار بلاغ، کتاب « زبان، بایدها و نباید ها» از سوی مدیریت مطالعات تربیتی معاونت تهذیب حوزه های علمیه با همکار معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم منتشر شد.
کتاب حاضر که حاصل کار گروهی جمعی از نویسندگان تحت نظارت علمی علی اکبر مومنی می باشد، در قالب ۱۰۰ نکته پیرامون مراقبت از زبان در سیره بزرگان و علما تهیه گشته است.
این کتاب با توجه به معرفی الگوهای رفتاری از سیره علما و بزرگان، می تواند تأثیر بسزایی در کاهش جرایم زبانی ایفا نماید.
کتاب زبان، بایدها و نباید ها در یازده فصل، بخش بندی شده است که در هر فصل به یکی از آفت های زبان اشاره نموده و به توضیح راهکارهای علاج آن در سیره بزرگان می پردازد.
حجم کم به منظور وقت گیر نبودن مطالعه آن و ارائه الگوهای عملی از جمله ویژگی های این کتاب می باشد که آن را به کتابی کاربردی تبدیل نموده است.