مسیر

کتاب تبلیغ بالینی منتشر شد

تبلیغ بالینی
کتاب تبلیغ بالینی با هدف تبلیغ در مراکز درمانی و بیمارستانها از سوی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با همکاری موسسه نسیم رضوان منتشر شد.

به گزارش خبرنگار بلاغ کتاب «تبلیغ بالینی» منتشر شد.
این کتاب از طرف معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با همکاری موسسه فرهنگی تبلیغی نسیم رضوان تدوین و چاپ شده است.
تبلیغ بالینی کتاب ارزشمندی است که به قلم جواد مهدوی یگانه و مجید صادقی در حدود ۲۳۰ صفحه و در هفت فصل تدوین گردیده است.
از ویژگی های ممتاز این کتاب می توان به ارائه مطالب سودمند در چیستی تبلیغ بالینی و شیوه های اجرای آن، حکمت بیماری ها و بلاها، بیمار و بیماری در آیینه روایات و نقش دین در درمان بیماری ها اشاره نمود. آنچه بر کارآمدی و ارزشمندی این کتاب افزوده است، بیان اصطلاحات رایج در مراکز درمانی، احکام و مسائل شرعی پزشکی و نیز خاطره ها و تجربه های آموزنده مبلغان است. همچنین در پایان این اثر، جدول ها، فرم ها و کاربرگ های مربوط به فرایند تبلیغ بالینی در مراکز درمانی، برای استفاده خوانندگان ارجمند آمده است.
این کتاب هم اکنون در بوستان کتاب عرضه و در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.