مسیر

کتاب افزایش جمعیت، نگرش ها وراهبردها منتشر شد

حجت الاسلام مؤمنی
رئیس گروه تامین منابع دفتر تبلیغات اسلامی خبر داد؛
حجت الاسلام والمسلمین مؤمنی رئیس گروه تامین منابع معاونت فرهنگی وتبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از انتشار کتاب افزایش جمعیت، نگرش ها وراهبردها خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین مؤمنی رئیس گروه تامین منابع معاونت فرهنگی وتبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار بلاغ از انتشار کتاب افزایش جمعیت، نگرش ها وراهبردها جهت استفاده مبلغان وعموم مردم خبر داد وافزود: یکی از وظایف این گروه تهیه متونی است که برای اقشار مختلف جامعه مورد نیاز است.

وی با اشاره به رهنمود های مقام معظم رهبری در خصوص افزایش جمعیت گفت: این کتاب طبق فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری تنظیم شده است ومی‌تواند خلا موجود در این موضوع را که تازه شکل گرفته پرکند.

حجت الاسلام مؤمنی ادامه داد: این کتاب به قلم متخصصان امر خانواده به طبع نشر رسیده است.

وی از سه بخش محتوایی این کتاب خبر داد وگفت: بخش های این کتاب همچون جمعیت از منظر اسلام وتحدید خانواده وسیاست های راهبردی افزایش جمعیت است که آمارها ونمودارهایی که از منابع مورد تایید اقتباس شده اند از جمله ویژگی های کتاب افزایش جمعیت، نگرش ها وراهبردها است.