مسیر

نشریه علمی تخصصی - فصلنامه ره توشه برادران پاییز ۱۳۹۹ ویژه مبلغان منتشر شد

به همت گروه تولید محتوا معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، نشریه علمی تخصصی - فصلنامه ره توشه خانواده محرم ۱۳۹۹ ویژه مبلغان منتشر شد