مسیر

نشریه علمی تخصصی - فصلنامه ره توشه خانواده رمضان ۱۳۹۹

اثر حاضر که به همت گروهی از نویسندگان فاضل و مبلغان موفق به مناسبت ماه مبارک رمضان به رشته تحریر در آمده است به مباحث زیر می پردازد :

پیامدهای انتخاب نادرست همسر، راه حل های تعارض میان زن و شوهر، راه های ایجاد و تقویت گفتمان در میان اعضای خانواده، راه کارهای ایجاد محبت اهل بیت علیهم السلام، در فرزندان، حقوق کودک در قرآن، راه های تعامل با جوانان، معادباوری در استحکام خانواده، راه های ایجاد فرهنگ کتاب خوانی در خانواده، آسیب شناسی اشتغال زنان، پرسمان حجاب