مسیر

وسیله دفع بلا

دریافت ویدئو
آیت الله مجتهدی ره : امواج بلا را با صدقه دفع کنید