مسیر

اسامی برگزیدگان مسابقه بهترین جمله با موضوع حجاب و عفاف اعلام شد

توسط گروه تولید محتوا:
توسط گروه تولید محتوای معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ده نفر از کسانی که بهترین جمله را ارسال کرده بودند بعنوان برگزیده انتخاب و معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار بلاغ، با توجه به اهمیت موضوع حجاب و عفاف در جامعه و تأکیدات دین مبین اسلام بر رعایت این واجب الهی، گروه تولید محتوای معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مسابقه بهترین جمله با موضوع حجاب و عفاف را برگزار کرد.

گفتنی است از بین ۱۰۰۰ جمله ارسال شده به این مسابقه و بعد از انجام ارزیابی توسط داوران، ده نفر از کسانی که بهترین جملات را ارسال کرده بودند بعنوان برگزیده انتخاب و معرفی شدند، اسامی به شرح ذیل می باشد:

نام و نام خانوادگی جایزه
علی صفایی مطلق ۲۰۰ هزار تومان
اسماعیل عباسی ۲۰۰ هزار تومان
حوریه عامری ۲۰۰ هزار تومان
حسین افضلی ۱۵۰ هزار تومان
روح الله محمدی ۱۵۰ هزار تومان
زهرا موسی قلیلو ۱۵۰ هزار تومان
جواد رستمی ماجلان ۱۵۰ هزار تومان
فرشاد حیدری ۱۵۰ هزار تومان
مجتبی خندان ۱۵۰ هزار تومان
محدثه هلی ۱۵۰ هزار تومان