مسیر

سخنی با مبلغان؛ دشواریهای تبلیغ

منبع: روزنامه رسالت ۱۳۷۳.۱۱.۹

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon سخنی با مبلغان؛ دشواریهای تبلیغ۲۹۸.۸۶ کیلوبایت