مسیر

نقش عالمان در افغانستان؛ رویکردهای دینی، فرهنگی و سیاسی در گفتگو با آیت الله قربانعلی محقق کابلی، حجج اسلام سید میرهادی سجادی، حمیدرضا سلکی، عبدالمجید ناصری و محمدحسین فصیحی

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon ۲۵۱.pdf۳۲۳.۱ کیلوبایت